Audit tevékenység

Amennyiben Ön meg akar győződni róla, hogy vállalatánál a biztonsági területek, mind adminisztratív, mind gyakorlati aspektusból vizsgálva kielégítik az egészség, élet és értékvédelmi követelményeket – úgy a Prevenor Standard audit szolgáltatása a megfelelő választás

Az ellenőrzés keretében vizsgáljuk a munkavédelmi, tűzvédelmi, környezetvédelmi, élelmiszer-biztonsági vagy akár a vagyonvédelmi rendszerek megfelelősségét, működését a munkavállalók felkészültségét, illetőleg a létesítmények állapotát.

Függetlenül attól, hogy Ön rendelkezik-e a fenti területeket ellátó szolgáltatóval, a biztonsági átvilágítás kulcsfontosságú elem, hiszen az önellenőrzés, a hibák feltárása és a kockázatok minimalizálása a fejlődés és a biztonságtudatos munka alapját képezik.

Hogyan épül fel az audit tevékenység?

A Prevenor biztonsági audit (FLHSS compliance audit) kivitelezése az alábbi öt szakaszra bontható le.

1. Tervezés
Az egyedi igényekhez alkalmazkodva egyeztetünk a megrendelő képviselőjével a belsős szabályozók, kritikus területek és a kivitelezés időpontja kapcsán. Azt követően, hogy körvonalazódott, hogy a megbízó mely területeket kívánja átvilágítani, cégünk az e területeken járatos személyekből ellenőrzési csoportot állít össze.

2. Végrehajtás és mintavétel
Az ellenőrzési csoport végrehajtja az auditot, amelynek szerves részét képezi egy előzetes dokumentációvizsgálat, a munkahelyek és létesítmények bejárása, az szabályozók és az azokban foglalt feladatok végrehajtásának gyakorlati ellenőrzése.
Az átvilágítás lehet nyílt vagy zárt (bizalmas). Nyílt auditon azt értjük, amikor a jelenlévő munkavállalók még az ellenőrzés során tudatába kerülnek annak, hogy ellenőrzés folyik. Őket alkalomadtán meghallgatjuk, kikérdezzük és a felkészültségüket teszteljük. A nyílt auditok általában rendes munkaidőben valósulnak meg és a mintavételek nyíltan zajlanak.
A zárt (bizalmas) audit során a munkavállalók nem értesülnek az audit tevékenységről. Kizárólag az ellenőrzés lefolytatása után tájékoztatják őket ennek tényéről. A zárt auditokat a rendes munkaidőn túl is végezhetők a vizsgált területek függvényében. Ilyenkor a mintavétel zártan, kizárólag az ellenőrzést végzők és a megbízó tudtával történik.

3. Jelentés készítése
Az audit tevékenység végrehajtása után összesítjük és priorizáljuk a feltárt hiányosságokat, majd elkészítjük a megoldási javaslatokat tartalmazó összegző jelentést.

4. Intézkedési Terv
Az összegző jelentést a megbízó elé terjesztjük és részt veszünk az intézkedési terv összeállításában. Segítjük a problémák kijavítását és javaslatot teszünk a költséghatékony és eredményes megoldásra.

5. Visszaellenőrzés
Az összegző jelentésben meghatározott határidők lejártával utóellenőrzést végzünk, amely során meggyőződünk arról, hogy a feltárt hiányosság kiküszöbölésre kerültek.

Miért érdemes átvilágító ellenőrzést kérni?

N

Kiküszöbölhető a "munkahelyi vakság"

Az ellenőrzést végzők nem csak képzett és tapasztalt személyek, de rendelkeznek azzal az előnnyel is, hogy új szemszögből, „friss” szemmel tekintenek a folyamatokra és a terültre. A megbízónál foglalkoztatott munkavállalók felkészültségi szintjüktől függetlenül úgynevezett munkahelyi vakságba esnek az évek alatt. Könnyen lehet, hogy nap mint nap elmennek olyan problémák mellett, amelyet a szakavatott és a területen nem rutinból dolgozó auditor azonnal észrevesz.

N

A céges szabályok betartásának ellenőrzése

A professzionális audit tevékenységgel meggyőződhet arról, hogy a cégénél a szabályok a valóságban is betartásra kerülnek-e és amennyiben nem, úgy annak milyen háttérokai és következményei

N

Időt takarít meg

Időt spórol, hiszen Ön eközben is saját főtevékenységére fókuszálhat

N

Hatékonyan felkészíti cégét a hatósági ellenőrzésekre

Az audit segíti a hatósági ellenőrzésekre való hatékony felkészülést, ahol a felügyelők hasonló szempontrendszer alapján értékelik a munkahelyek, munkaeszközök és munkafolyamatok megfelelősségét.

N

Gyakorlati eredményre vezető módszerek

A tevékenységet az alapos előkészítés után – a terület nagyságától és a munkavállalók létszámától függően – gyorsan és gyakorlati eredményre vezető módon hajtjuk végre.

N

A létesítmények biztonságának hosszútávú megóvása

Az audit során feltárt hiányosságok kiküszöbölése segíti a munkát végzők, a munkavégzés hatókörében tartózkodók és a létesítmények biztonságának hosszútávú megóvását. A preventív biztonság minden esetben költséghatékonyabb, mint a felmerülő hibák utólagos kijavítása.

A Prevenor biztonsági auditot (FLHSS compliance audit) az Ön igényei szerint az alábbi területekre kiterjedően végezzük:

Általános biztonsági ellenőrzési modul

(Safety check)

Munkavédelmi modul

(Work safety check)

Tűzvédelmi modul

(Fire check)

Környezetvédelmi modul

 (Environmental safety check)

Biztonsági modul

 (Security check)

Higiéniai, tisztasági modul

(Higiene check)

Uszodabiztonsági modul

 (Pool check)

Koronavírus kontrollálási modul

 (Covid check)

Küldjön nekünk üzenetet!

Adatkezelési tájékoztató

Kapcsolat

Kérdése van vagy érdeklődik szolgáltatásaink iránt? Vegye fel velünk a kapcsoaltot a lenti elérhetőségek valamelyikén vagy az űrlap segítségével. 

info@prevenor.hu