Környezetvédelem

A környezethasználókra különböző bevallási, beszámolási kötelezettségeket írnak elő a környezetvédelmi jogszabályok

A környezethasználókra különböző bevallási, beszámolási kötelezettségeket írnak elő a környezetvédelmi jogszabályok. A bevallások igen komplexek és jelentős részük környezetvédelmi elemenként (víz, levegő, talaj) állapít meg bejelentési kötelezettséget, amelyet az üzemeltetőnek a jogszabályban előírt benyújtási határidőig teljesítenie kell. A bejelentés elmaradása jelentős összegű környezetvédelmi bírságokra és egyéb hatósági szankciókra is számíthat.

A környezetvédelmi szabályozás célja a környezeti értékek és a nemzeti vagyon megőrzése és védelme, minőségének javítása alapfeltétel az élővilág, az ember egészsége és életminősége szempontjából. Cégünk a folyamatos kontroll mellett biztosítja, hogy Partnerünk a környezetvédelmi jogszabályokból eredő összes kötelezettségeinek maradéktalanul megfeleljen, tevékenységével szemben hatósági kifogás fel ne merüljön.

A Prevenor Standard Kft. a következő környezetvédelmi szolgáltatásokat nyújtja partnereinek

Környezetvédelmi Szabályzat elkészítése

A szabályzat célja az ember és környezet harmonikus kapcsolatának kialakítása, a környezet egészének, valamint a munkavállalók munkafolyamatainak és technológiájának magas szintű, összehangolt védelme, a fenntartható fejlődés biztosítása.

A környezetvédelmi szabályzat megfelelő keretet teremt az egészséges környezet kialakításához és fenntartásához és elősegíti az emberi egészség védelmét, az életminőség környezeti feltételeinek javítását, a természeti erőforrások megőrzését és fenntartását, valamint az azokkal való ésszerű takarékos és az erőforrások megújulását biztosító gazdálkodást.

A munkahelyi környezet elemeit önmagában, valamint a többi környezeti elemmel egységben kell figyelembe venni, ezért igénybevételüket és terhelésüket ennek megfelelően kell szabályozni.

A „Környezetvédelmi Szabályzat” tökéletesen lefedi ezt a szabályozást, kiváltja azokat a szabályozási területeket, amelyekre jogszabály a munkáltatót írásbeli kötelezettséggel terheli, a követelmények teljesítésének módját beleillesztheti a szabályrendszerbe.

Környezetvédelmi megbízotti feladatok ellátása

Kiemelt tevékenységünk – a környezetvédelmi megbízotti feladatok ellátása – részeként határidőre elkészítjük Partnereink valamennyi kötelező hatósági adatszolgáltatását a törvényi előírások szerint.

Környezetvédelmi szakértői tevékenység
 • Környezetvédelmi megbízott feladatainak teljes körű ellátása telephelyenként
 • Környezeti hatásvizsgálatok és állapotfelmérések készítése, engedélyeztetése
 • Építésügyi hatósági engedélyek környezetvédelmi tervfejezetének készítése
 • Alkalmazott technológia környezetvédelmi szempontból történő minősítése
 • Termékdíjjal kapcsolatos feladatok ellátása
Települési önkormányzatok környezetvédelmi feladatainak megoldása
 • Környezetvédelmi Programok, Hulladékgazdálkodási Tervek és döntés előkészítő hatástanulmányok készítése;
 • Local Agenda 21 készítése;
 • Hulladékgazdálkodási Közszolgáltatói engedélyezési eljárás lebonyolítása.
Hulladékgazdálkodás
 • A hulladékok helyi nyilvántartásának megszervezése és folyamatos ellenőrzése és hatósági adatszolgáltatás a hulladékról szóló törvény alapján.
 • Ipari veszélyes és nem veszélyes hulladékok szelektív gyűjtése, szállítása és hasznosítása, illetve ártalmatlanítása.
 • Hulladék szállítási engedélyek teljes körű ügyintézése.
Levegő tisztaság védelem
 • Pontforrások engedélyeztetése, LAL, LAL/FL, LM adatszolgáltatás
 • Légszennyező anyagok kibocsátásának akkreditált mérése, a kibocsátások csökkentése
Víz- és talajvédelem
 • Vízjogi létesítési és üzemeltetési engedélyek, Önellenőrzési Tervek készítése, akkreditált szennyvízvizsgálatok elvégzése;
 • Éves adatszolgáltatások (FAVI, VAL-VEL, MIR) elkészítése;
 • Ipari és kommunális szennyvíztisztító berendezések tervezése és kivitelezése;
 • Természet közeli (alternatív) szennyvíztisztítási megoldások alkalmazása;
 • Környezeti szennyezések felszámolása, kárelhárítás;
Zaj- és rezgésvédelem

Vállaljuk a környezeti és munkahelyi zaj– és rezgésvizsgálatok szakszerű elvégzését

Környezetvédelmi jogszabálykövetés

A környezetvédelmet szabályozó a jogszabályok és szabványok időről időre, egyre gyorsabb ütemben és egyre jelentősebb változtatásokat eszközölve módosulnak. Mi segítünk Önnek és követjük Ön helyett a jogszabályok változásait, szűrjük a releváns információkat és ezekről tájékoztatjuk Önt.

Küldjön nekünk üzenetet!

Adatkezelési tájékoztató

Kapcsolat

Kérdése van vagy érdeklődik szolgáltatásaink iránt? Vegye fel velünk a kapcsoaltot a lenti elérhetőségek valamelyikén vagy az űrlap segítségével. 

info@prevenor.hu