Tűzvédelem

Cégünk vállalja az Ön tűzvédelemmel kapcsolatos feladatainak ellátását, szabályozását, koordinálását és a megvalósulás elősegítését

A megfelelő kézben tartott és szakszerűen kezelt tűzvédelem a veszélyeztetett személyek menekülésének, mentésének biztosítása, a menekülés és a mentés során az életfeltételek biztosítása, a tűzoltói beavatkozás résztvevőinek védelme és a tűzoltói beavatkozás feltételeinek biztosítása érdekében elengedhetetlen feladat.

A tűzvédelmi szolgáltatásunkon belül célunk különösen az emberi élet védelme a közösségi értékek védelme, a tulajdonosi értékek védelme, valamint a környezet – talaj, élővilág, levegő, víz – megóvása és védelme.

A tűzvédelem területén a Prevenor Standard Kft. az alábbi szaktevékenységek ellátását vállalja:

Tűzvédelmi Szabályzat kidolgozása, aktualizálása

Amennyiben az Ön vállalkozása ötnél több munkavállalót foglalkoztat, Ön a jogszabály értelmében köteles Tűzvédelmi Szabályzattal rendelkezni. A tűzvédelmi Szabályzat a tűzmegelőzés egyik legfontosabb dokumentuma. Többek között itt kerülnek meghatározásra a tűzvédelmi feladatokat ellátó személyek kötelezettségei, illetőleg az adott létesítményre, helyiségre vonatkozó használati szabályok is.

Tűzriadó Terv kidolgozása, változások esetén aktualizálása

A tűzvédelmi törvény által meghatározott esetekben Tűzvédelmi Szabályzat készítése szükséges, melynek mellékleteként bizonyos létesítmények esetén Tűzriadó Tervet is kell készíteni. A Tűziadó Tervet állandóan hozzáférhető helyen kell elhelyezni, az abban foglaltak végrehajtását szükség szerint, de legalább évente az érintettekkel gyakoroltatni és annak eredményét írásban rögzíteni kell. Cégünk nem csak elkészíti az Ön vállalkozása Tűzriadó Tervét, de az éves gyakorlatok megszervezésében és lebonyolításában is közreműködünk.

Kiürítés számítás elvégzése

Az épületeket úgy kell kialakítani, hogy tűz esetén a benntartózkodó személyek:

  •  a tartózkodási helyüket képező helyiséget elégséges számú, átbocsátóképességű és megfelelő helyen beépített kijáraton elhagyhassák;
  • a tartózkodási helytől mérve a megengedett elérési távolságon belül menekülési útvonalra, biztonságos térbe vagy átmeneti védett térbe juthassanak.

Ezen számítások elvégzésében is számíthat a Prevenor csapatára

Tűzvédelmi oktatások megtartása, dokumentálása

A munkáltató köteles gondoskodni a munkavállalói, illetőleg a munkavégzésben részt vevő családtagjai évenkénti tűzvédelmi oktatásáról, valamint arról, hogy azok a munkakörükkel, tevékenységükkel kapcsolatos tűzvédelmi ismereteket a foglalkoztatásuk megkezdése előtt elsajátítsák, a tűz esetén végzendő feladataikat megismerjék.

Az oktatás igen komplex feladat. Egy megfelelően összeállított tematikára épülő és hatékony oktatás akár életet is menthet, hiszen az ismeretek megszerzése csökkenti a potenciálisan kialakuló veszélyek mennyiségét és fokát.

Tűzvédelmi oktatási tematika személyre szabott összeállítása

Mi elkészítjük Önnek a tűzvédelmi oktatások alappilléreként szolgáló oktatási tematikát, amelyet az Ön tevékenységére szabunk. A tematika megismerése és az az alapján megtartott oktatások hozzájárulnak a veszélyek kialakulásának csökkentéséhez.

Tűzvédelmi Üzemeltetési Napló elkészítése

Elkészítjük Önnek a jogszabályban meghatározott Tűzvédelmi Üzemeltetési Naplót, amely magába foglalja, rendszerezi és osztályozza a felülvizsgálatok elvégzésének ütemét. Olyan eszközök és berendezések felülvizsgálatai kerülnek a naplóba mint a tűzoltókészülékek, fali tűzcsapok, beépített tűzjelző berendezések, a beépített tűzoltó berendezések, evakuációs hangrendszerek, biztonsági világítások, pánikzár, vészkijárati zár, vészkijárat biztosító rendszerek, hő és füst elleni védelem megoldásai, tűzgátló lezárások (ajtók) stb..

Időszakos ellenőrzések, karbantartások összehangolása, koordinálása

Segítünk Önnek a Tűzvédelmi Üzemeltetési Naplóban meghatározott felülvizsgálatok elvégzésében és ütemezésében. A megfelelő felülvizsgálatok és karbantartások elengedhetetlen előfeltételei a munkahelyek és munkavállalók tűz elleni védelmének.

Tűzvédelmi szakvizsgára kötelezettek nyilvántartása, a szakvizsgáztatási folyamat koordinálása

Egyes feladatkörökhöz a jogszabály tűzvédelmi szakvizsga meglétét írja elő. Mi vezetjük az Ön vállalkozásánál, tűzvédelmi szakvizsgára kötelezett munkavállalók listáját, ütemezzük és ellenőrizzük a szakvizsgáztatást és a vizsgák érvényességét.

Dokumentált tűzvédelmi bejárások végzése

A munkaterületek rendszeres tűzvédelmi ellenőrzése a preventív biztonság alapköve. Az ellenőrzések során feltárjuk a kockázatokat, a veszélyt előidéző okokat és a munkáltatóval közösen intézkedünk ezek megszüntetéséről, minimális szintre való csökkentéséről. A fényképpel ellátott jegyzőkönyvek segítenek beazonosítani a hibák forrásait, lokációit és dátummal igazolják az ellenőrzés megvalósulásának tényét. A visszaellenőrzés során ismételten segítjük megbízóinkat.

Tűzvédelmi jogszabálykövetés

A tűzvédelemhez több mint 50 jogszabály és megannyi tűzvédelmi műszaki irányelv és szabvány tartozik. Ezek a jogszabályok és szabványok időről időre, egyre gyorsabb ütemben és egyre jelentősebb változtatásokat eszközölve módosulnak.

Mi segítünk Önnek és követjük Ön helyett a jogszabályok változásait, szűrjük a releváns információkat és ezekről tájékoztatjuk Önt.

Küldjön nekünk üzenetet!

Adatkezelési tájékoztató

Kapcsolat

Kérdése van vagy érdeklődik szolgáltatásaink iránt? Vegye fel velünk a kapcsoaltot a lenti elérhetőségek valamelyikén vagy az űrlap segítségével. 

info@prevenor.hu